ושבתאי הוא השער הראשון והאחרון, ושם הכל יהיה מאוחד.

To Unilalia

 The self is the final frontier and the battlefield on which liberation is made manifest as a declaration of who you are – declare who you are or somebody else will, for the one who declares your identity so too becomes your master.

The Unilalia Group ©